Aktuellt

Workshop på Ateljéhuset Redutten

Fortbildning och kompetensutveckling

Här är kursprogrammet med aktuella kurser och workshop i min ateljé i Ateljehuset Redutten. Vi är ett 20-tal konstnärer som arbetar i en gammal fästning ett stenkast från Vaxholm med svindlande utsikt över Stockholm skärgård. Kom och jobba med arbetsgruppen en dag eller en halvdag i denna fantastiska miljö.

För mer info kontakta mig eva@tuvhav.com.

Workshop på Förskola21 –  En ny konferens & mötesplats för framtidens förskola – 1 oktober 2018

MERA LERA – SINNLIGT • VETENSKAPLIGT • HÅLLBART • DIGITALT

Hur mycket kunskap ryms i en klump lera?

I en estetisk lärprocess får du uppleva lerans möjligheter till kunskap, sinnlighet och uttryck. Du får veta mer om metoder och upplägg, hantering och teknik, redskap och loose parts och återupplivning av använd lera. Tillsammans reflekterar vi över hur lera kan användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen och hur vi kan nå mål i förskolans läroplan vi inte kunde ana.

Besök mig också på Maker Square på Förskola21 där vi bygger Framtidens förskola tillsammans!

Läs mer och anmäl dig till Förskola21

Skapande skola och Skapande förskola på Rindö Redutt

Under läsåret 2018/2019 möter 120 barn och elever från förskolor, förskoleklasser och skola i Vaxholm 10 olika konstnärer på Redutten. Temat för läsåret är Mångfald i skapande och skapandets mångfald med fokus på återbruk i den konstnärliga processen.  Som projektledare ser jag fram emot att uppleva hur barnens och elevernas kreativitet och fantasi får ta sig nya konstnärliga uttryck på deras egna villkor tillsammans med en erfaren konstnär som ledare.

Skapande Förskola och Skapande Skola är ett projekt med statsbidrag från Statens Kulturråd i samarbete med Vaxholms stad och konstnärerna i Konstnärsförening Redutten.

Resultatet av de konstnärliga processerna och arbetssätten kommer att visas på Rindö Redutt 18-19 maj 2019. Då är ni välkomna!

 

Föreläsning på Bridges conference juli 2018 på Tekniska Muséet

Min föreläsning handlar om Transdisciplinary Designing for the Creative Child.

Bridges Organization oversees the annual Bridges conference on mathematical connections in art, music, architecture, education, and culture. Since 1998, Bridges has traveled to North America, Europe, and Asia, and has attracted participants from over thirty countries. The conference features invited speakers, full and short paper presentations, educational workshops, a juried art exhibition, and arts performance events.

Bridges Conference