Aktuellt

Föreläsning på Bridges conference juli 2018 på Tekniska Muséet

Min föreläsning handlar om Transdisciplinary Designing for the Creative Child.

Bridges Organization oversees the annual Bridges conference on mathematical connections in art, music, architecture, education, and culture. Since 1998, Bridges has traveled to North America, Europe, and Asia, and has attracted participants from over thirty countries. The conference features invited speakers, full and short paper presentations, educational workshops, a juried art exhibition, and arts performance events.

Bridges Conference

Workshop på Förskola21 –  En ny konferens & mötesplats för framtidens förskola – 1 oktober 2018

MERA LERA – SINNLIGT • VETENSKAPLIGT • HÅLLBART • DIGITALT

Hur mycket kunskap ryms i en klump lera?

I en estetisk lärprocess får du uppleva lerans möjligheter till kunskap, sinnlighet och uttryck. Du får veta mer om metoder och upplägg, hantering och teknik, redskap och loose parts och återupplivning av använd lera. Tillsammans reflekterar vi över hur lera kan användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen och hur vi kan nå mål i förskolans läroplan vi inte kunde ana.