MeraLera på Förskola21

Nu närmar sig Förskola21, måndag 1 oktober, där jag deltar som workshopledare, talare och utställare. Eftersom jag gillar dela-kulturen delar jag med mig av mina bidrag av det som händer där, både till dig som deltagare men även till andra intresserade. Lite hittar du redan nu men håll utkik, efter 1 oktober då kommer mera!

Här är de delar av programmet jag deltar i:

Workshop kl 9.15-10.15 MeraLera  Sinnligt Vetenskapligt Hållbart Digitalt.

Hur mycket kunskap ryms i en klump lera? I en estetisk lärprocess får du uppleva lerans möjligheter till kunskap, sinnlighet och uttryck. Du får veta mer om metoder och upplägg hantering och teknik, redskap och loose parts återupplivning av använd lera. Tillsammans reflekterar vi över hur lera kan användas som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Material:

En pedagogisk planering för att jobba med lera i förskolan Lera – pedagogisk planering,

I det här klippet lär du dig hur du kan återuppliva torr lera och få den som ny: Hållbart – Torr lera får nytt liv,

Blanda gips

I Speakers Corner kl 12.35-12.50 berättar jag hur vi kan använda lera som pedagogiskt verktyg i undervisningen och nå mål i förskolans läroplan vi inte kunde ana. Här får du veta hur leran gör hjärnan neuroplastisk, hur leran kan återanvändas, hur du kan få en lerorm att ropa på HJÄLP, hur du skapar en sinnlig estetisk lärprocess där barnens egna tankar och uttryck står i centrum.

Material:

I min presentation lär du dig mer om lera – hållbart, sinnligt, vetenskaplig och digitalt : MeraLera Eva Tuvhav.

MakerSquare – där vi testar MakeyMakey och Soundplant med lera och loose parts, undersöker leran och sinnena, konstruerar och bygger tillsammans.

Material:  Hur man bearbetar lera och kan jobba med sinnena: MeraLera och sinnena, MakeyMakey med länkar: MakeyMakey planeringMakey Makey workshop

Så himla kul det ska bli!

Obs! Risk finns att jag tar med mig halva ateljén. Om du vill komma på kurs hos mig får du se hela!

Workshop och kurser i min ateljé:

Här är kursprogrammet som jag har i min ateljé.

Kurser att välja mellan:

Digital teknik och estetik

 1. MakeyMakey och den elektriska ormen
 2. Blue-bot, tramsbottar och programmering – analogt och digitalt
 3. Ljudworkshop

Bild, kreativitet och estetiska lärprocesser

 1. De hundra språken
 2. MeraLera
 3. Linjen – Linjen och seendet

Min pedagogiska varudeklaration

Som pedagog och utbildare känns det viktigt att ta reda på var jag själv står i min pedagogiska grundsyn. Därför har jag frågat mig själv hur jag ser på kunskap, etik och människor? Vilken kunskap tycker jag saknas i förskola och skola för att vi ska forma ett gott samhälle? Vilka frågor brinner jag för och får mig att fortsätta att känna att det jag gör är meningsfullt.

IMG_4911

Det känns särskilt viktigt att formulera mig eftersom jag arbetar med kreativitet, konst, estetik, sinnlighet, fantasi och lek. Mina kunskaper befinner sig ofta i det ordlösa, i lekfullheten, i det som inte går att ta på men som ändå känns, berör och upplevs. En del kallar det flum.

Just därför blir orden, språket, formuleringarna byggstenar som formar en medvetenhet i det jag gör. Det skapar en trygghet och en plattform för mitt arbete men också en spjutspets och sköld för att värna det kreativa fröet.

Så här presenterar jag nu Min pedagogiska grundsyn i fem delar.

 1. Kunskapssyn
 2. Etiksyn
 3. Människosyn
 4. Samhällssyn
 5. Synen på den pedagogiska situationen

Världen är föränderlig och så även jag och tar därför gärna in dina tankar, synvinklar och idéer på det jag skrivit. Att utvecklas tycker jag är vackert. Så tack för att du hjälper mig!

Lev väl!

 

 

I Evas ateljé

Nu öppnar jag dörren till min ateljé. Här kommer jag dela med mig av mina erfarenheter och tankar kring skapande. Jag brukar säga att i min ateljé finns delar av min hjärna; tankar, idéer, kunskap och material att forma nutid, dåtid och framtid i.

IMG_1427

På Youtube finns nu första delen av I Evas ateljé. Mera Lera – Den sinnliga leran – lukt. Filmen ger en försmak av framtidens mötesplats Förskola21.se där jag deltar som talare i Speakers Corner och i workshopen Mera Lera. I Evas Ateljé – Mera Lera med sinnena – lukt

IMG_6115

IRL kommer jag ha kurser för förskola, skola och andra intresserade i estetiska och digitala uttryck.

Skapande skola, ett kultursamarbete mellan Vaxholms stads förskolor o skolor, Kulturrådet och Konstnärsföreningen Redutten sätter igång nu och pågår hela läsåret. Jag är projektledare där 10 konstnärer deltar tillsammans med 120 barn och elever! Fantastiskt kul!

I mitten av september sticker jag till Kalmar. På Linneuniversitetet kommer jag under läsåret delta i kursen Möte mellan skola o kultur – digitala och analoga berättelser. Vi kommer att arbeta med LandArt och EcoArt samt skapa böcker såväl digitalt som analogt.

PS. Jag älskar livet! DS